DB Fjäll och Byggservice AB är ett företag som är etablerat i Sälenfjällen.

Vi är engagerade i området och har stor passion för platsen

vi bor på, vi har lång erfarenhet i området Sälenfjällen


Byggservice är grunden i företaget och vi engagerar oss i våra kunders förfrågningar och vill skapa därefter.

Vi har stor förståelse för stugägare och problematiken att inte kunna vara på plats, därför jobbar vi mycket med kontinuerlig kontakt under arbetets gång.


Vi hjälper gärna stugägare med logistik vid renoveringar då vi är på plats och har både kunskapen och kontaktnätet.